กระดาษรองกันเปื้อน

ชื่อสินค้า : กระดาษรองกันเปื้อน

    ใช้สำหรับปูพื้นเพื่อปกป้องพื้นผิววัสดุต่าง ๆ ในระหว่างการทำงาน

เช่น การก่อสร้าง, ตกแต่ง, ทาสี, รองกันเปื้อน

กระดาษปูพื้นผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100%  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม