เยื่อกระดาษรีไซเคิล

ชื่อสินค้า : เยื่อกระดาษรีไซเคิล

เยื่อกระดาษรีไซเคิลเหมาะที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตกระดาษ

  • Wasted Paper Pulp
  • OCC Pulp