กระดาษแข็ง

ชื่อสินค้า : กระดาษแข็ง

กระดาษแข็งเหมาะสำหรับผลิตแกนหลอดด้าย, เครื่องเขียน, กล่องเครื่องประดับ, สมุดบันทึก,

ปฏิทินตั้งโต๊ะ, กล่องรองเท้า, กล่องของขวัญ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

  • น้ำหนักมาตรฐานแผ่นเดียว 350-650 แกรม
  • น้ำหนักมาตรฐานกระดาษประกบ 700-2500 แกรม