กระดาษทำแกน

ชื่อสินค้า : กระดาษทำแกน

ใช้เป็นวัตถุหลักสำหรับการผลิตแกนกระดาษ, แกนเส้นด้าย, แกนฟิล์ม,

สิ่งทอ, กรวยกระดาษ, ขอบกันกระแทก, พาเลทกระดาษ ฯลฯ