ติดต่อเรา

บริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด

247 หมู่ที่ 2 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-3880137 , 02-3892189 , 061-0189537 , 061-0189743
แฟกซ์ : 02-3880026
อีเมล : pci@tdip.co.th

ช่องทางการติดต่อ