เกี่ยวกับเรา
บริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 40 กม.
บริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต กระดาษอุตสาหกรรมคุณภาพสูง เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก
ในสี่ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการเติบโตตามความต้องการของตลาด
กระบวนการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ โดยควบคุมระบบจากคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอและตรงตามมาตรฐาน ทั้งยังได้รับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council™) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน